Lưu trữ | Tháng Bảy, 2015

Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện Làm Được Gì?

31 Th7

Ebook dạng pdf: Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện Làm Được Gì?,  do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Đặc Trách Tư Vấn Phước-Thiện Làm Được Gì?

Thánh Ngôn Tâm Niệm – Lịch Vạn Niên [ 2015 ]

23 Th7

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Tâm Niệm – Lịch Vạn Niên [2015], ebook kết tập gồm nhiều đoạn Thánh Ngôn, được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II, và  Bản Lịch Vạn Niên (Lịch Ngày Lịch Tháng) dùng để xem trên máy vi tính, hay in ra giấy, được trình bày theo từng ngày và tháng. Mỗi ngày có ghi ngày Âm-Lịch cùng với ngày Dương-Lịch trong bản Bản Lịch Ngày và Bản Lịch Tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Tâm Niệm – Lịch Vạn Niên [2015]

***Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng phần mềm miễn phí Adobe Reader  bản X hay mới hơn.

Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn [2019]

16 Th7

Ebook dạng pdf: Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn, ebook dạng mẫu để điền và in (PDF Form) giúp  tính các ngày Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và mẫu Sớ Văn để đọc khi hành lễ.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn

***Chú Ý:

Mẫu Sớ Văn [ Mẫu Để Điền và In Ra Giấy ]

9 Th7

Ebook dạng pdf: Mẫu Sớ Văn [ Mẫu Để Điền và In Ra Giấy ], kết tập các mẫu Sớ Văn dạng PDF Form, được trình bày trên khổ giấy 215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5″ x 11.0″), là khổ giấy phổ thông hiện nay để giúp chư Đạo Hữu dễ dàng, tiện lợi điền vào và in các Sớ Văn ra giấy khi cần. Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Mẫu Sớ Văn [ Mẫu Để Điền và In Ra Giấy ]

Thánh-Ngôn Tâm-Niệm

2 Th7

Ebook dạng pdf: Thánh-Ngôn Tâm-Niệm,  kết tập bao gồm nhiều đoạn Thánh Giáo do ĐỨC CHÍ-TÔN và các Đấng Thiêng-Liêng giáng cơ dạy Đạo, được trích đoạn ra từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Trọn Bộ do Hội-Thánh ban hành, ấn bản năm Nhâm Tý – 1972.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Thánh-Ngôn Tâm-Niệm