Lưu trữ | Tháng Tư, 2014

Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân

23 Th4

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Giáp Ngọ (DL: 25/4/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân do HT. Trần Văn Rạng biên soạn.
Ebook dạng pdf: Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân, do Hiền Tài Trần Văn Rạng  biên soạn Năm 1974. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân

***Để tìm hiểu thêm về lịch sử và công nghiệp của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang chúng tôi trân trọng giới thiệu tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

22 Th4

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973 và ÐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE ấn hành lần thứ Nhứt tại Hoa Kỳ 2001.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

Khảo Cứu Vụ – Phần I: Học Đạo Cấp Sơ Đẳng

18 Th4

Ebook dạng pdf: Đạo Khảo Cứu Vụ – Phần I: Học Đạo Cấp Sơ Đẳng, được làm theo Ấn Bản : 2009 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Khảo Cứu Vụ – Phần I: Học Đạo Cấp Sơ Đẳng

Tứ Thời Nhựt Tụng Dẫn Giải

11 Th4

Ebook dạng pdf: Tứ Thời Nhựt Tụng Dẫn Giải, được làm theo Ấn Bản : 1964 do Nhà Sách Minh Tâm xuất bản và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tứ Thời Nhựt Tụng Dẫn Giải

*** Lưu Ý: Để giúp tìm hiểu thêm về ý nghĩa của các bài Kinh xin vui lòng tham khảo thêm các ebooks hiện có trong trang Web Kinh Sách Cao Đài có chủ đề tương tự sau đây:

  1. Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo của HT Nguyễn Văn Hồng
  2. Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ của HT Quách Văn Hòa
  3. Chú Giải Kinh Thế Đạo của HT Quách Văn Hòa
  4.  Chú Giải Kinh Tận Độ của HT Quách Văn Hòa
  5.  Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời của HT Quách Văn Hòa

 

 

 

Đạo Tâm Bửu Giám

3 Th4

Ebook dạng pdf: Đạo Tâm Bửu Giám, được làm theo Ấn Bản : 2006 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Đạo Tâm Bửu Giám