Lưu trữ | Tháng Sáu, 2014

Sự Tích Thư Hùng Kiếm – Bửu Pháp của Đức Thượng Sanh

26 Th6

Ebook dạng pdf: Sự Tích Thư Hùng Kiếm – Bửu Pháp của Đức Thượng Sanh,  eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sự Tích Thư Hùng Kiếm – Bửu Pháp của Đức Thượng Sanh

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XII

19 Th6

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XII, kết tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XII

Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG

11 Th6

Ebook dạng pdf: Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG, được làm theo Ấn Bản : 2013, tài liệu sưu tầm vầ biên soạn bởi TùngThiên – Từ Bạch Hạc và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Dân Tộc Việt Ghi Nhớ Công Đức NHẤT NƯƠNG & BÁT NƯƠNG

Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo của Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

6 Th6

Ebook dạng pdf:  Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo của Giáo Hữu Thượng Tý Thanh,  eBook được làm theo Ấn Bản 2008 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Hồi Ký Cuộc Đời Hành Đạo của Giáo Hữu Thượng Tý Thanh

Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

1 Th6

Nhân ngày  Đại Lễ Kỷ Niệm sanh-nhựt Đức Hộ Pháp vào ngày 5/5/Giáp Ngọ (DL: 2/6/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu một số Quyển ebooks mà chúng tôi sưu tầm và đổi ra dạng pdf, bao gồm những tác phẩm do chính Đức Ngài biên soạn hay thuyết pháp được ghi tốc  ký lại cùng với một số các ebooks khác do nhiều tác giả viết về tiểu sử, cuộc đời hành đạo hay giáo lý do Đức Ngài giảng dạy.

Để tìm hiểu thêm về Đạo nghiệp to lớn và cuộc đời hành đạo đầy gian truân, cùng lời thuyết Đạo của Đức Ngài, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư đọc giả: Đạo-hữu, Đạo-tâm một số tác phẩm của Đức Ngài bao gồm nhiều thể loại: Văn thơ, thuyết Đạo, công văn, lời phê… mà chúng tôi may mắn đã sưu tầm được một số lớn và đổi ra ebook hiện có trong Tủ Sách Cao-Đài được liệt kê dưới đây:

Ngoài ra, để thêm vào chúng tôi cũng sưu tầm được một số các tác phẩm của chư vị tiền bối, hay các tác giả đương thời viết về Ngài như các quyển tiểu sử về Đức Ngài, hoặc các sưu khảo có chủ đề liên hệ đến cuộc đời hay lời thuyết giảng đạo lý của Đức Ngài:

Trên đây là những đường links cho các ebooks, để tải về chỉ nhấp vào tựa đề sẽ dẫn đến bài giới thiệu có đường link để download ebook.