Lưu trữ | Tháng Ba, 2014

Sơ Lược Tiểu Sử Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư

30 Th3

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm: 1/3/Giáp Ngọ (DL: 31/3/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư

Để tìm hiểu thêm về công đức của Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

  • Cao Thượng Phẩm – Luật Tam Thể – Nữ Đầu Sư Hương Hiếu do Hiền Tài Trần Văn Rạng  biên soạn

Sơ Lược Tiểu Sử Bảo-Văn Pháp-Quân Cao Quỳnh Diêu

27 Th3

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu, do Huynh Tâm biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu

Cao Thượng Phẩm – Luật Tam Thể – Nữ Đầu Sư Hương Hiếu

22 Th3

Ebook dạng pdf: Cao Thượng Phẩm – Luật Tam Thể – Nữ Đầu Sư Hương Hiếu, do Hiền Tài Trần Văn Rạng  biên soạn Năm 1972. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Cao Thượng Phẩm – Luật Tam Thể – Nữ Đầu Sư Hương Hiếu

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thế Âm Bồ Tát

18 Th3

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Quan Âm vào ngày 19/2/Giáp Ngọ (DL: 19/3/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thế Âm Bồ Tát do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Quan Thế Âm Bồ Tát, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử Quan Thế Âm Bồ Tát

Để tìm hiểu thêm về công đức của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ

14 Th3

Nhân ngày Đại Lễ Vía Thái Thượng Lão Quân vào ngày 15/2/Giáp Ngọ (15/3/2013) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ  do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ, phần trích đoạn ra từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử Đức LÃO-TỬ

Để tìm hiểu thêm về công đức của Đức Lão Tử chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Trung Thu Linh Mộng

11 Th3

Ebook dạng pdf: Trung Thu Linh Mộng, do Bảo Văn Pháp Quân Cao Quỳnh Diêu biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản 1997 phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Trung Thu Linh Mộng

Tìm Hiểu Cơ Bút

7 Th3

Ebook dạng pdf: Tìm Hiểu Cơ Bút, do  Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1985 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tìm Hiểu Cơ Bút

Sơ Lược Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài

4 Th3

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài, do  Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử 19 Vị Chức Sắc Bộ Pháp Chánh Hiệp Thiên Đài

Ý Nghĩa Sự Chết và Kinh Tận Độ

1 Th3

Ebook dạng pdf: Ý Nghĩa Sự Chết và Kinh Tận Độ, được làm theo Ấn Bản : 2008, tài liệu sưu tầm và biên soạn bởi TùngThiên – Từ Bạch Hạc, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Ý Nghĩa Sự Chết và Kinh Tận Độ