Lưu trữ | Tháng Mười Hai, 2013

Tập Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo

27 Th12

Ebook dạng pdf: Quốc Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo, Ebook được làm theo Ấn Bản : 2012 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Tập Kỷ Yếu 28 Vị Tiền Khai Đại Đạo

Gia Tô Giáo Chủ

23 Th12

Nhân ngày Đại Lễ Kỷ-niệm Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus vào ngày 25/12/2013) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus) do Huỳnh Tâm biên soạn.

Ebook dạng pdf: Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus), do Huynh Tâm biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Gia Tô Giáo Chủ

Để tìm hiểu thêm về cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Gia Tô Giáo Chủ chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Đạo Án Tôn Giáo

20 Th12

Ebook dạng pdf: Đạo Án Tôn Giáo, do Thanh Minh biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản  phổ biến trên website DaoCaoDai.info

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Đạo Án Tôn Giáo

Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế

11 Th12

Ebook dạng pdf: Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế, do Thanh Minh biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản  phổ biến trên website DaoCaoDai.info

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Ván Cờ Thế của Thượng Tôn Quản Thế

Luật Lệ của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh

7 Th12

Ebook dạng pdf: Luật Lệ của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh,  do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành năm 1969, eBook được làm theo Ấn Bản 1969 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Luật Lệ của Ba Hội Lập Quyền Vạn Linh

BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH

5 Th12

Ebook dạng pdf: BÁT ĐẠO NGHỊ ĐỊNH được làm theo ấn bản Năm Bính Thân (1956-1957) do Hội-Thánh Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Bát Đạo Nghị Định

Phổ Cáo Chúng Sanh

3 Th12

Ebook dạng pdf: Phổ Cáo Chúng Sanh, được làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Phổ Cáo Chúng Sanh