Lưu trữ | Tháng Tư, 2016

Đạo Tâm Thư

30 Th4

Đây là Bản cập nhật bổ túc thêm vào nội dung:

  1. TÂM THƯ của CHỨC-SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU CAO-ĐÀI TÒA-THÁNH TÂY-NINH (871 vị) hưởng ứng tinh thần THÔNG BÁO của CHỨC SẮC HIỆP-THIÊN-ĐÀI
  2. THÔNG BẠCH của CHỨC VIỆC và ĐẠO-HỮU (hơn 1500 Tín Hữu) Châu Đạo Bình Định, Tộc Đạo Tuy Phước đồng lòng ủng hộ Chức-Sắc Thiên Phong Hiệp-Thiên-Đài bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền.

Ebook dạng pdf: Đạo Tâm Thư, được làm theo tài liệu sưu tầm từ các bức tâm thư của Chư Chức Sắc, Chức Việc cùng các chư Đạo Hữu biên soạn và phổ biến trên nhiều websites khác nhau. Chúng tôi thành kỉnh tri ơn chư Đạo-Hữu Đạo Tâm đã cho phổ biến những tài liệu mà chúng tôi đã dùng làm thành ebook.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Đạo Tâm Thư

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về những hoạt động bảo tồn Luật Pháp Chơn Truyền của Chư Chức-Sắc Thiên-Phong Hiệp-Thiên-Đài xin xem tập tài liệu: Sưu Tập Đạo Sư Văn Thư: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q2

28 Th4

Ebook dạng pdf: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q2, được làm theo tài liệu biên soạn bởi Nhạc sĩ Xuân Lôi về phần Ký Âm, và bởi H.H. Huỳnh Tâm về phần Nhuận Âm Sắc và phổ biến trên website  caodaitv.free.fr

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q2

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XVII

21 Th4

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XVII, sưu tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) sưu tầm, kết tập và biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển XVII

Đời Đạo Song Tu (2016)

14 Th4

Ebook dạng pdf: Đời Đạo Song Tu (2016), do Thanh Tâm Đoàn Kim Sơn biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản  Năm 2016, đây là bản được tác giả cập nhật thay cho bản phổ biến năm 2009.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Đời Đạo Song Tu (2016)

Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm: 1/3/Bính Thân (DL: 7/4/2016)

6 Th4

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Phẩm: 1/3/Bính Thân(DL: 7/4/2016) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư do Vân Đằng Trần Văn Rạng biên soạn.

Ebook dạng pdf: Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư, do Vân Đằng Trần Văn Rạng biên soạn. eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư

Để tìm hiểu thêm về công đức của Đức Thượng-Phẩm Cao Quỳnh Cư chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q1

1 Th4

Ebook dạng pdf: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q1, làm theo tài liệu biên soạn bởi Nhạc sĩ Xuân Lôi về phần Ký Âm, và bởi H.H. Huỳnh Tâm về phần Nhuận Âm Sắc và được phổ biến trên website  caodaitv.free.fr

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng