Lưu trữ | Tháng Mười, 2016

Tiểu Sử Ân Dưỡng Chơn Nhơn Giáo-Hữu Thượng Dự Thanh

29 Th10

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Ân Dưỡng Chơn Nhơn Giáo-Hữu Thượng Dự Thanh, sưu tập Sử Đạo do Qui Tâm biên soạn; eBook được làm theo tài liệu do Hiền-Hữu Phan Quan Trường sưu tầm.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Ân Dưỡng Chơn Nhơn Giáo-Hữu Thượng Dự Thanh

Chuyện Kể Về HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc

22 Th10

Ebook dạng pdf: Chuyện Kể Về HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc, do Duy Hòa biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Chuyện Kể Về HỘ-PHÁP Phạm Công Tắc

 

Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q3

13 Th10

Ebook dạng pdf: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q3, được làm theo tài liệu biên soạn bởi Nhạc sĩ Xuân Lôi về phần Ký Âm, và bởi H.H. Huỳnh Tâm về phần Nhuận Âm Sắc, phổ biến trên website  caodaitv.free.fr

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q3

***Lưu Ý: Để xem các ebooks có cùng chủ đề: Ký Âm Lễ Nhạc, xin vui lòng xem các quyển ebooks hiện được lưu trử trong Website Kinh Sách CAO-ĐÀI sau đây:

  1. Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q1
  2. Tập Ký Âm Lễ Nhạc: Kinh Thiên Đạo Lễ Nhạc Tứ Thời Nhật Tụng – Q2

Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (5.5 x 4.25 in)

6 Th10

Ebook dạng pdf: Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ, các mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ được trình bày (layout) trên khổ giấy 1/4 Letter size (51/2 x 41/4 in), tuy nhiên khi in ra rồi gấp lại thì chỉ 1/8 Letter size nên có: chiều ngang là 2,75 in (6,985 cm) và chiều dọc là 4,25 in (10,795 cm). Các mẫu được làm theo tài liệu sưu tầm từ các bản photocopy bản gốc được phát hành. Các mẫu Sớ Cầu Đạo được trình bày với dạng pdf form nên có thể điền chữ và dán hình trực tiếp trên máy vi tính và in ra giấy.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ