Lưu trữ | Tháng Năm, 2014

Khảo Cứu Vụ, Phần III: Học Đạo Cấp Cao Đẳng

30 Th5

Ebook dạng pdf:  Khảo Cứu Vụ, Phần III: Học Đạo Cấp Cao Đẳng, được làm theo Ấn Bản : 2009 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:    Khảo Cứu Vụ, Phần III: Học Đạo Cấp Cao Đẳng

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

21 Th5

Nhân ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn vào ngày 22/5/2014 DL. chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

Để tìm hiểu thêm về tiểu sử cùng công đức của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơnchúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

7 Th5

Nhân ngày  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ Pháp qui Thiên vào ngày 10/4/Giáp Ngọ (DL: 8/5/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN. Lễ  Đức Hộ-Pháp qui Thiên

Ebook dạng pdf:   Sơ Lược Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc

Để tìm hiểu thêm về Đạo nghiệp to lớn và cuộc đời hành đạo đầy gian truân, cùng lời thuyết Đạo của Đức Ngài, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư đọc giả: Đạo-hữu, Đạo-tâm một số tác phẩm của Đức Ngài bao gồm nhiều thể loại: Văn thơ, thuyết Đạo, công văn, lời phê… mà chúng tôi may mắn đã sưu tầm được một số lớn và đổi ra ebook hiện có trong Tủ Sách Cao-Đài được liệt kê dưới đây:

Ngoài ra, để thêm vào chúng tôi cũng sưu tầm được một số các tác phẩm của chư vị tiền bối, hay các tác giả đương thời viết về Ngài như các quyển tiểu sử về Đức Ngài, hoặc các sưu khảo có chủ đề liên hệ đến cuộc đời hay lời thuyết giảng đạo lý của Đức Ngài:

Trên đây là những đường links cho các ebooks, để tải về chỉ nhấp vào tựa đề sẽ dẫn đến bài giới thiệu có đường link để download ebook.

Sơ Lược Sự Tích Thích Ca Mâu Ni Văn Phật

6 Th5

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức Phật Thích Ca vào ngày 8/4/Giáp Ngọ (DL: 6/5/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Sự Tích Thích Ca Mâu Ni Văn Phật do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Sự Tích Thích Ca Mâu Ni Văn Phật, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Sự Tích Thích Ca Mâu Ni Văn Phật

Để tìm hiểu thêm về công đức của Đức Phật Thích Ca, chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Khảo Cứu Vụ, Phần II: Học Đạo Cấp Trung Đẳng

2 Th5

Ebook dạng pdf:  Khảo Cứu Vụ, Phần II: Học Đạo Cấp Trung Đẳng, được làm theo Ấn Bản : 2009 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:    Khảo Cứu Vụ, Phần II: Học Đạo Cấp Trung Đẳng