Tag Archives: Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân

Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Đinh Dậu (DL: 22/4/2017

21 Th4

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Đinh Dậu (DL: 22/4/2017) để tìm hiểu về lịch sử và công nghiệp của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Advertisements

Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Bính Thân (DL: 2/5/2016)

2 Th5

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Bính Thân (DL: 2/5/2016) để tìm hiểu về lịch sử và công nghiệp của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân

23 Th4

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Giáp Ngọ (DL: 25/4/2014) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân do HT. Trần Văn Rạng biên soạn.
Ebook dạng pdf: Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân, do Hiền Tài Trần Văn Rạng  biên soạn Năm 1974. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Thượng Sanh Cao Hoài Sang & Thập Nhị Bảo Quân

***Để tìm hiểu thêm về lịch sử và công nghiệp của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang chúng tôi trân trọng giới thiệu tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau: