Lưu trữ | Tháng Sáu, 2015

Hòa Bình Chung Sống Biên Niên

25 Th6

Ebook dạng pdf: Hòa Bình Chung Sống Biên Niên, biên soạn bởi Nguyễn Phúc Thành, ebook được làm theo bản được phổ biến trên Website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Hòa Bình Chung Sống Biên Niên

Chào Mừng Lễ Giáng-Sinh Đức Hộ-Pháp: 5/5/Ất Mùi (DL: 20/6/2015)

18 Th6

Nhân ngày  Lễ Giáng-Sinh Đức Hộ Pháp vào ngày 5/5/Ất Mùi (DL: 20/6/2015) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển Ebook dạng pdf: (Tìm hiều) NGÀY LỄ KỶ NIỆM ĐỨC HỘ-PHÁP GIÁNG-SINH & QUI-THIÊN, eBook được làm theo tài liệu từ nhiều websites của chư Đạo-Hữu Đạo Cao-Đài sưu tầm bao gồm Thánh Lịnh, Thánh Giáo, Thánh Huấn, … cùng bải viết của chư Đồng Đạo.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: NGÀY LỄ KỶ NIỆM ĐỨC HỘ-PHÁP GIÁNG-SINH & QUI-THIÊN

Để tìm hiểu thêm về Đạo nghiệp to lớn và cuộc đời hành đạo đầy gian truân, cùng lời thuyết Đạo của Đức Ngài, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư đọc giả: Đạo-hữu, Đạo-tâm một số tác phẩm của Đức Ngài bao gồm nhiều thể loại: Văn thơ, thuyết Đạo, công văn, lời phê… mà chúng tôi may mắn đã sưu tầm được một số lớn và đổi ra ebook hiện có trong Tủ Sách Cao-Đài được liệt kê dưới đây:

Ngoài ra, chúng tôi cũng sưu tầm được một số các tác phẩm của chư vị tiền bối, hay các tác giả đương thời viết về Ngài như các quyển tiểu sử về Đức Ngài, hoặc các sưu khảo có chủ đề liên hệ đến cuộc đời hay lời thuyết giảng đạo lý của Đức Ngài:

Trên đây là những đường links cho các ebooks, để tải về chỉ cần nhấp (click) vào tựa đề sẽ dẫn đến bài giới thiệu có đường link để download ebook.

Bảo Thủ Chánh Pháp Chơn Truyền: Thật Hành Thánh-Huấn 21 và Thánh-Lệnh 89

11 Th6

Ebook dạng pdf: Bảo Thủ Chánh Pháp Chơn Truyền: Thật Hành Thánh-Huấn 21 và Thánh-Lệnh 89, nội dung ebook được làm theo các quyển sách do Hội-Thánh Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tòa-Thánh Tây-Ninh chính thức ban hành vào những thập niên: 1926 – 1975.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Bảo Thủ Chánh Pháp Chơn Truyền: Thật Hành Thánh-Huấn 21 và Thánh-Lệnh 89

Mạch Đạo

4 Th6

Ebook dạng pdf: Mạch Đạo, biên soạn bởi Ngài Cao-Liêng-Tử (Bảo-Văn Pháp-Quân Cao Quỳnh Diêu), ebook được làm theo bản photocopy của sách in năm Nhâm-thân (1932) do Hiền-Hữu DT sưu tầm.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Mạch Đạo