Lưu trữ | Tháng Bảy, 2012

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển I

28 Th7

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển I, kết tập chuyện Đạo do Quang Minh – Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển I

Đường Về

17 Th7

Ebook dạng pdf: Đường Về, được làm theo Ấn Bản : Năm Canh Ngọ 1990 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy viết lại từ quyển Con Đường Thiêng Hằng Sống Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Đường Về

Thánh Ngôn Trích Yếu

12 Th7

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu, được làm ra do sự kết tập tổng hợp những đoạn Thánh-Ngôn được trích dẫn từ Ấn-Bản Thánh-Ngôn Hiệp Tuyển, Trọn Bộ I & II.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Thánh Ngôn Trích Yếu