Lưu trữ | Tháng Hai, 2013

Luận Đạo Sưu Tập

26 Th2

Ebook dạng pdf: Luận Đạo Sưu Tập, do Hiền Tài Nguyễn Long Thành biên soạn. ebook được làm theo bản 1974. phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Luận Đạo Sưu Tập

Quan Niệm Tu Chơn Trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

23 Th2

Ebook dạng pdf: Quan Niệm Tu Chơn Trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ, do Hiền Tài Nguyễn Long Thành biên soạn năm 1974, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Quan Niệm Tu Chơn Trong Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ

Nhìn Lại 50 Năm Lịch Sử CAO-ĐÀI

21 Th2

Ebook dạng pdf: Bí Pháp Các Bài Giảng Đạo, do Hiền Tài Nguyễn Long Thành biên soạn năm 1974,  ebook làm theo bản được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Nhìn Lại 50 Năm Lịch Sử CAO-ĐÀI

ĐỨC CHÍ TÔN – Ngọc Hoàng Thượng Đế (CN: 31/1/2020)

17 Th2

Ebook dạng pdf: ĐỨC CHÍ TÔN – Ngọc Hoàng Thượng Đế, do Dã Trung Tử  sưu tập, eBook được làm theo Ấn Bản (2002) phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: ĐỨC CHÍ TÔN – Ngọc Hoàng Thượng Đế

Tìm Hiểu Đạo CAO ĐÀI Qua Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh

12 Th2

Ebook dạng pdf: Tìm Hiểu Đạo CAO ĐÀI Qua Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh, do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn; eBook được làm theo Bản 2005, phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Tìm Hiểu Đạo CAO ĐÀI Qua Kiến Trúc Tòa Thánh Tây Ninh

Ngôi Thờ Đức PHẬT MẪU

10 Th2

Ebook dạng pdf: Ngôi Thờ Đức PHẬT MẪU, do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn; eBook được làm theo Bản 2005 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Ngôi Thờ Đức PHẬT MẪU

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên V3 (Bản 3)

9 Th2

(Trong bản này có thêm phần chức năng có thể đổi trực tiếp giữa ngày Dương Lịch và Âm Lịch, thay đổi một số giao diện và cập nhật phần hướng dẫn cách sử dụng)

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên v3, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng ngày và tháng. Mỗi ngày có ghi ngày Âm-Lịch cùng với ngày Dương-Lịch trong bản Bản Lịch Ngày và Bản Lịch Tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng phần mềm miễn phí Adobe Reader X