Lưu trữ | Tháng Mười Một, 2012

Ngôi Thờ Đức Chí Tôn

28 Th11

Ebook dạng pdf: Ngôi Thờ Đức Chí Tôn do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm  1973 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Ngôi Thờ Đức Chí Tôn

Đại Đạo Bí Sử

21 Th11

Ebook dạng pdf: Đại Đạo Bí Sử do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm  1971 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đại Đạo Bí Sử

Đại Đạo Sử Cương – Q.IV

17 Th11

Ebook dạng pdf: Đại Đạo Sử Cương – Q. IV do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm  1975 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đại Đạo Sử Cương – QIV

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên V2 (Bản 2)

14 Th11

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên v2, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng ngày và tháng. Mỗi ngày có ghi ngày Âm-Lịch cùng với ngày Dương-Lịch trong bản Bản Lịch Ngày và Bản Lịch Tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng phần mềm miễn phí Adobe Reader X

Đại Đạo Sử Cương – Q.III

12 Th11

Ebook dạng pdf: Đại Đạo Sử Cương – QIII do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm Giáp Dần – 1974 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đại Đạo Sử Cương – QIII

Đại Đạo Sử Cương – Q.II

7 Th11

Ebook dạng pdf: Đại Đạo Sử Cương – QII do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm Canh Tuất – 1970 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đại Đạo Sử Cương – QII

Đại Đạo Sử Cương – Q.I

3 Th11

Ebook dạng pdf: Đại Đạo Sử Cương – QI do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản Năm Canh Tuất – 1970 được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đại Đạo Sử Cương – QI