Lưu trữ | Tháng Năm, 2013

Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

31 Th5

Ebook dạng pdf: Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản Ất Mão – 1974 phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đâyChân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

 

Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài

30 Th5

Ebook dạng pdf: Hiến Pháp Hiệp Thiên Đài, Ebook được làm theo ấn bản Năm 1932 do Hội-Thánh Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đâyHiến Pháp Hiệp Thiên Đài

 

Tiên Thiên Tiểu Học

29 Th5

Ebook dạng pdf: Tiên Thiên Tiểu, Ebook được làm theo Ấn Bản do Thánh Thất New South Wales – Australia tái ấn hành, được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiên Thiên Tiểu Học

 

Chánh Trị Đạo

28 Th5

Ebook dạng pdf: Chánh Trị Đạo, Ebook được làm theo Ấn Bản: 1974 do Ngài Khai Pháp Trần Duy Nghĩa biên soạn, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Chánh Trị Đạo

Hướng Dẫn Cách In & Đề Nghị Chỉnh Sửa Ebook

27 Th5

Thể theo yêu cầu của một số bạn đạo muốn biết cách in ebook ra giấy mà có thể đóng thành sách, chúng tôi cố gắng đúc kết tập tài liệu thực hành này để giúp giới thiệu phương cách in ebook mà chúng tôi đã thực hành. Phương pháp thực hiện tương đối dễ dàng, đơn giản nhưng có hiệu quả.

Chúng tôi sẽ cố gắng luôn cải tiến: theo sự phát triển kỷ thuật mà chúng tôi tiếp nhận được, và theo sự đóng góp ý kiến, đề nghị cải thiện của đọc giả, vì vậy quyển tài liệu này sẽ thường xuyên được cập nhật (updated). Khi được cập nhật chúng tôi sẽ ghi ngày cập nhật phía dưới đây để đọc giả đã download bản cũ biết để download bản mới hơn.

Bản cập nhật (updated): 17/6/2013Thêm Bảng tự động tính các trang sách cho các tay sách

Ebook dạng pdf: Hướng Dẫn Cách In Ebook, Ebook giới thiệu phương cách in các ebooks hiện có trong website: Kinh Sách CAO-ĐÀI.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Hướng Dẫn Cách In & Đề Nghị Chỉnh Sửa Ebook

Bước Đầu Học Đạo

26 Th5

Ebook dạng pdf: Bước Đầu Học Đạo, Ebook được làm theo Ấn Bản 2003 do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn, và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Bước Đầu Học Đạo

Thời Pháp Nạn

25 Th5

Ebook dạng pdf: Thời Pháp Nạn, Ebook được làm theo Ấn Bản : 07-2012 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Thời Pháp Nạn