Lưu trữ | Tháng Mười Hai, 2014

Sơ Lược Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ – Đức Chúa Jésus

23 Th12

Nhân ngày Đại Lễ Kỷ-niệm Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus vào ngày 25/12/2014, chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển Sơ Lược Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus) do HT Nguyễn Văn Hồng biên soạn.

Ebook dạng pdf: Gia Sơ Lược Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus), do HT Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Tiểu Sử Gia Tô Giáo Chủ – Đức Chúa Jésus

Để tìm hiểu thêm về cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Gia Tô Giáo Chủ chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Sưu Tầm Một Số Tiên Tri & Dự Tri của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

18 Th12

Ebook dạng pdf:   Sưu Tầm Một Số Tiên Tri & Dự Tri của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc, được làm theo tài liệu được trích từ Sưu Tầm Sử Đạo quyển VI phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Sưu Tầm Một Số Tiên Tri & Dự Tri của Đức Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Đời Sống Người Đệ Tử CAO-ĐÀI

11 Th12

Ebook dạng pdf:  Đời Sống Người Đệ Tử CAO-ĐÀI, được làm theo Ấn Bản do  Huỳnh Tâm biên soạn, và phổ biến trên website  caodaitv.free.fr

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Đời Sống Người Đệ Tử CAO-ĐÀI

Đạo Mạch Tri Nguyên

5 Th12

Nhân ngày Lễ Kỷ-niệm KHAI ĐẠO  vào ngày 15/10/Giáp Ngọ (DL: 6/12/2014) để ôn lại một số sự kiện lịch sử sơ khai Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu quyển ebook Đạo Mạch Tri Nguyên do Huệ Chương ghi lại.

Ebook dạng pdf:  Đạo Mạch Tri Nguyên, được làm theo Ấn Bản do  Huệ Chương biên soạn năm 1929, và được phổ biến trên website  DaoCaoDai.info

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Đạo Mạch Tri Nguyên

Ngoài ra để tìm hiểu thêm ý nghía và tầm quan trọng của ngày lễ cùng Lịch Sử Đạo CAO-ĐÀI, chúng tôi trân trọng giới thiệu một số ebooks hiện có trong Tủ Sách Cao Đài trong website Kinh Sách Cao Đài:

Để tìm đọc hay tải (download) về xin nhấp (Click) vào tên tựa quyển liệt kê trên đây.

Lễ Kỷ-niệm ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG: Ngày 13/10/Giáp Ngọ (DL: 4/12/2014)

2 Th12

Nhân ngày Lễ Kỷ-niệm ĐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG (Thượng Trung Nhựt) vào ngày 13/10/Giáp Ngọ (DL: 4/12/2014), để tìm hiểu thêm về cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Quyền Giáo Tông chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau: