Lưu trữ | Tháng Tám, 2014

Chữ Hán Chiết Tự Q.I

29 Th8

Ebook dạng pdf:  Chữ Hán Chiết Tự Q.I, được làm theo Ấn Bản : 2008 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Chữ Hán Chiết Tự Q.I

Bí Truyền Chơn Pháp

21 Th8

Ebook dạng pdf: Bí Truyền Chơn Pháp,  do Hội Thánh Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Bí Truyền Chơn Pháp

***Lưu Ý: Bản được cập nhật mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Bí Truyền Chơn Pháp(CN: 26/4/2020)

Ngụ Đời & Giác Mê Khải Ngộ

16 Th8

Ebook dạng pdf: Ngụ Đời & Giác Mê Khải Ngộ,  thi văn dạy Đạo của Đức Lý Giáo Tông giáng cơ cho, do Vân Đằng sưu tầm và dẫn giải, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Ngụ Đời & Giác Mê Khải Ngộ

Phương Luyện Kỷ – Chú Thích ( Bản mới được cập nhật II: 6/6/2019)

15 Th8

Ebook dạng pdf: Phương Luyện Kỷ của Đức Hộ Pháp; ebook được làm theo Ấn bản năm Tân Hợi 1971 phổ biến trên website daocaodai.info. Ebook được cập nhật bởi sữa đổi các sơ sót, cùng bổ túc một số đoạn bị mất trong bản ebook trước đây nhờ vào bản chụp lại của bản in do HT. Mai Văn Tìm sưu tầm và phổ biến. Thêm vào ở lần cập nhật lần này (15/8/2014), được sự nhiệt tình của Đạo Hữu (ẩn danh) chỉnh lại một số sai sót chính tả do sụ sao chép gây ra. Nếu Đạo Hữu, Đạo Tâm nào đã tải về (download) ebook bản trước đây xin vui lòng tải bản ebook này về vì đây là bản được cập nhật đầy đủ và chính xác hơn, xin thành thật cám ơn.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Phương Luyện Kỷ – Chú Thích

Đạo Tâm Thư

11 Th8

Đây là Bản cập nhật bổ túc thêm vào nội dung: Đạo Tâm Thư 14 của Lễ Sanh Hương Muội.

Ebook dạng pdf: Đạo Tâm Thư, được làm theo tài liệu sưu tầm từ các bức tâm thư của Chư Chức Sắc, Chức Việc cùng các chư Đạo Hữu biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Đạo Tâm Thư

Danh Nhân & Công Đức Chức-Sắc Đại Thiên Phong

9 Th8

Nhân ngày Đại Lễ  TRUNG-NGƯƠN và Lễ kỷ-niệm Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ)  vào ngày 15/7/Giáp Ngọ (10/8/2014 DL). chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Danh Nhân & Công Đức Chức-Sắc Đại Thiên Phong do Đức Hộ-Pháp thuyết đạo về công nghiệp của Chư Chức-Sắc Đại Thiên Phong.

Ebook dạng pdf:  Danh Nhân & Công Đức Chức-Sắc Đại Thiên Phong, phần trích đoạn từ các quyển Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp do Ban Tốc-ký ghi chép và kết tập, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Danh Nhân & Công Đức Chức-Sắc Đại Thiên Phong

Để tìm hiểu thêm về tiểu sử cùng công đức của Chư Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ), chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Khái Lược Ý Nghĩa và Diễn Biến Việc Thành Lập MINH THIỆN ĐÀN

5 Th8

Ebook dạng pdf:  Khái Lược Ý Nghĩa và Diễn Biến Việc Thành Lập MINH THIỆN ĐÀN, do  SĨ-TẢI: Nguyễn-Duy-Thiên tự QUANG-MINH và LỄ-SANH: Thượng-Quyện-Thanh (Đầu-Tộc BẾN-TRE) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Khái Lược Ý Nghĩa và Diễn Biến Việc Thành Lập MINH THIỆN ĐÀN

Lược Thuật Tòa Thánh Tây Ninh

1 Th8

Ebook dạng pdf:  Lược Thuật Tòa Thánh Tây Ninh, kết tập chuyện Đạo do  T.L. THIỀN GIANG, MINH TÂM & THANH QUANG biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Lược Thuật Tòa Thánh Tây Ninh