Lưu trữ | Tháng Chín, 2015

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

28 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 30/9/2015)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu tóm tắc về thân thế và cuộc đời của Đức Ngài, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch được trích đoạn từ quyển Cao-Đài Tự Điển của HT. Nguyễn Văn Hồng.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch, do Tùng HT. Nguyễn Văn Hồng biên khảo. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

==> Cũng để giúp tìm hiểu thêm, chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài:

Mừng Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG: Ngày 15-8-Ất Mùi (27/9/1915)

26 Th9

Hân hoan chào mừng ngày Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG  [ngày 15 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 27/9/2015)]. Để giúp ôn lại lời giáo huấn từ hòa thân thương của Đức Mẹ Thiêng Liêng và cũng để tìm hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày Lễ trọng đại nầy chúng tôi trân trọng giới thiệu đến chư Đồng Đạo các quyển sách mà chúng tôi đã sưu tầm được và chuyển ra ebook dạng pdf, hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài sau đây:

 

Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư, Tập 2

24 Th9

Để giúp bảo tồn, trân trọng gìn giữ Đạo nghiệp của quý chư Tiền-Bối Chức-Sắc Thiên-Phong đã dầy công tạo tác, trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển gian truân trong Cơ Đạo cũng như Đời, mà để lại di sản vô giá cho đoàn hậu tấn hưởng nhờ; chúng tôi cố gắng sưu tầm lại các văn bản Đạo Sự Văn Thư bao gồm: Thánh Lịnh, Đạo Lịnh, Thánh Huấn, Thông Tri, Châu Tri, … đã được Hội-Thánh ban hành từ năm 1926-1975.
Chúng tôi nhận biết hoài bảo sưu tầm, lưu trử, giữ gìn, bảo tồn văn thư của Đạo là một công trình to lớn, và cũng ý thức được khả năng hữu hạn của mình: khó có thể đơn thân mà có thể thực hiện được, nên thành khẩn, tha thiết cầu mong được sự cộng tác, hợp lực của quý chư Chức-Sắc, Đạo-Hữu, Đạo-Tâm Đồng Đạo hằng lưu ý để tâm gìn giữ, bảo thủ, bảo tồn tài sản của Đạo: vật chất cũng như tinh thần.
Chúng tôi nhận thầy rằng: Công trình bảo tồn văn thư thực hiện được là phải nhờ vào sự chung công hợp sức của mỗi một hậu bối chúng ta, ra sức sưu tầm lưu trử lại những tài liệu quý báu Tiền Nhân để lại ngõ hầu làm bài học, làm kim chỉ nam định hướng, làm ngọn đuốc sáng, soi đường dẫn lối cho chúng ta, những hậu sinh kế tục, tiếp nối trên đường tu học, hành đạo, phổ thông giáo lý Đại-Đạo cho ngày thêm được sâu rộng hơn, đến quản đại quần chúng.
Trong giai đoạn đầu của kế hoạch to lớn này, chúng tôi cũng đã nhận được sự cộng tác của một số Đồng Đạo, nên cũng đã sưu tầm được một số lượng khiêm nhường, so với khối lượng khổng lồ các Đạo Sự Văn Thư mà đã được Hội-Thánh ban hành. Chúng tôi sẽ lần lượt đăng lên những tài liệu Văn Thư đã sưu tầm và kết tập được trong nhiều tập sách, ebook, được phổ biến trong tương lai.

Ebook dạng pdf: Sưu Tập Đạo Sự Văn Thư – T2, tài-liệu tu-học, hành Đạo do Hội-Thánh ban hành. Ebook được hình thành được là do kết tập các tài liệu sưu tầm và đóng góp của chư quý Đồng-Đạo hằng để tâm gìn giữ, bảo tồn Luật Pháp Chân Truyền của Đạo.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào các đường dẫn (Links) sau đây:

Quân Sử Biên Niên

17 Th9

Ebook dạng pdf: Quân Sử Biên Niên, biên soạn bởi Trần Quí Dân, ebook được làm theo bản được phổ biến trên Website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Quân Sử Biên Niên

Việt Nam Đại Cách Mạng – Cách Mạng Bằng NHÂN-NGHĨA

11 Th9

Ebook dạng pdf: Việt Nam Đại Cách Mạng – Cách Mạng Bằng NHÂN-NGHĨA, biên soạn bởi Nguyễn Phúc Thành, ebook được làm theo bản được phổ biến trên Website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Việt Nam Đại Cách Mạng – Cách Mạng Bằng NHÂN-NGHĨA

Thể Pháp Thực Hành

3 Th9

Ebook dạng pdf: Thể Pháp Thực Hành, tài-liệu tu-học biên soạn bởi Ngài Huệ Khai. Ebook được làm bởi đánh máy lại bản photocopy sưu tầm được.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thể Pháp Thực Hành