Lưu trữ | Tháng Mười, 2012

Đức PHẠM HỘ-PHÁP – Phật Sống Của Đạo CAO-ĐÀI

29 Th10

Ebook dạng pdf: Đức PHẠM HỘ-PHÁP Phật Sống Của Đạo CAO-ĐÀI, kết tập chuyện Đạo, về những lời tiên tri huyền diệu của Đức Hộ-Pháp do Truyền Trạng Lê Quang Tấn tường trinh; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Đức PHẠM HỘ-PHÁP Phật Sống Của Đạo CAO-ĐÀI

Bí Pháp Luyện Đạo (Bản Mới Cập Nhật)

17 Th10

Ebook dạng pdf: Bí Pháp Luyện Đạo, Thánh Giáo của Bát Nương Diêu-Trì-Cung giáng cơ dạy cho Từ Huệ qua hình thức chấp bút. Ebook được làm theo ấn bản do Hiền Hữu Từ Chơn kết tập và phổ biến trên website DaoCaoDai.info. và bản có tựa đề Bí Pháp Tịnh Luyện Tam-Bửu được phổ biến trên website DaoTam.info

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Bí Pháp Luyện Đạo

***Lưu Ý: Bản Bí Pháp Luyện Đạo Cập Nhật mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Bí Pháp Luyên Đạo (CN: 4/2/2020)

Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh]

12 Th10

Ebook dạng pdf: Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh], Kinh Văn được trích từ quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành, phần Âm Thanh do Đồng nhi từ các Thánh Thất đọc. Xin chọn một trong các đường dẫn ( links)  sau đây để tải ebook về:

Chú ý: Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh] có phần âm thanh lồng trong ebook nên số lượng hồ sơ (file size) tương đối hơi lớn (~ 12 MB) nên sẽ mất một ít thời gian để tải (download), xin vui lòng chờ một chút đển khi tải về hoàn tất.

Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển IX

7 Th10

Ebook dạng pdf: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển IX, kết tập chuyện Đạo do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Góp Nhặt Chuyện Đạo – Quyển IX

Luật Pháp CAO ĐÀI

5 Th10

Ebook dạng pdf: Luật Pháp Cao Đài, kết tập các bộ luật Đạo bào gồm:

  1. Tân Luật
  2. Pháp Chánh Truyền
  3. Bát Định Nghị Đạo
  4. Đạo Luật

Các bộ Luật Đạo trên đây đều do Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

Để tải ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn sau đây:  Luật Pháp CAO ĐÀI