Lưu trữ | Tháng Một, 2017

Truyện Ngắn Cao-Đài

26 Th1

Trước thềm năm Mới, năm Đinh Mão (2017), Chúng tôi kính chúc chư Quý Đạo-Hữu, Đạo-Tâm một năm mới An-KhươngThịnh-Vượng. Cũng nhân cơ hội này chúng tôi kính gởi đến chư Quý Đọc giả quyển ebook Truyện Ngắn Cao-Đài, chút quà mọn với hị vọng đem lại được những giờ phút thư thản, thoải mái trong những ngày Xuân…

Ebook dạng pdf:  Truyện Ngắn Cao-Đài, làm theo tài liệu do HH. Bùi Tứ Ân biên soạn,  được Vân Lê sưu tầm và phổ biến trên Website huongdaoflorida.com.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Truyện Ngắn Cao-Đài

Cẩm Nang Người Tín Đồ Đạo Cao-Đài

20 Th1

Ebook dạng pdf:  Cẩm Nang Người Tín Đồ Đạo Cao-Đài, được làm theo tài liệu do HT. Nguyễn Trung Đạo biên soạn, và được phổ biến.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Cẩm Nang Người Tín Đồ Đạo Cao-Đài

*** Ngoài ra tác giả còn biên soạn một số sách khác mà chúng tôi đã sưu tầm được và chuyển ra ebooks hiện có trong trong website Kinh Sách Cao Đài như sau:

Để tìm đọc hay tải (download) về xin nhấp (Click) vào tên tựa quyển sách liệt kê trên đây.

Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo

12 Th1

Ebook dạng pdf: Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo, được làm theo tài liệu do Ngài Bảo-Đạo Hồ Tấn Khoa vâng lịnh của Đức Hộ-PhápĐức Lý Đại Tiên Trưởng Nhứt Trấn Oai Nghiêm Kiêm Giáo-Tông Đại-Đạo Tam-Kỳ Phổ-Độ Tịch Đạo Thanh Hương truyển dạy Ngài phải biên soạn năm 1984. Quyển tài liệu được photocopy và được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Văn Tịch Pháp Nhơn Chi Đạo

Thiên Bàn Thờ Tại Tư Gia

5 Th1

Ebook dạng pdf: Thiên Bàn Thờ Tại Tư Gia, do Giáo Hữu Thượng Lý Thanh biên soạn; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thiên Bàn Thờ Tại Tư Gia