Lưu trữ | Tháng Mười, 2013

Nghi Lễ Tóm Lược

30 Th10

Ebook dạng pdf: Nghi Lễ Tóm Lược, được làm theo Ấn Bản 2000, do Lễ Sanh | LÊ HƯƠNG MUỘI sưu tầm, phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Nghi Lễ Tóm Lược

Thánh Ngôn Tuyển Tập

24 Th10

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Tuyển Tập, do Khảo Cứu Vụ biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1974 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thánh Ngôn Tuyển Tập

Quốc Đạo Nam Phong

17 Th10

Ebook dạng pdf: Quốc Đạo Nam Phong, Ebook được làm theo Ấn Bản : 1978 do Nữ Soạn Giả Nguyên Thủy biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Quốc Đạo Nam Phong

Tìm Hiểu Chánh Sách Hòa-Bình Chung Sống

11 Th10

Ebook dạng pdf: Tìm Hiểu Chánh Sách Hòa-Bình Chung Sống, do Từ Vân sưu tầm và biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tìm Hiểu Chánh Sách Hòa-Bình Chung Sống

Nam Phong Gương Mẫu

8 Th10

Ebook dạng pdf: Nam Phong Gương Mẫu, do Giải Tâm (Quang Minh–Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1978 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Nam Phong Gương Mẫu

Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. II

3 Th10

Ebook dạng pdf: Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. II, do Dã Trung Tử sưu tập, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. II

Tiểu Sử Đức Khổng Tử

1 Th10

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức KHỔNG TỬ [ngày 27 tháng 8 năm Quí Tỵ (DL: 1/10/2013)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu về Đức Khổng Phu Tử chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook Tiểu Sử Khổng Tử với hi vọng sẽ đem lại một số kiến thức căn bản về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ngài.

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Đức Khổng Tử, do Huỳnh Tâm biên khảo. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Đức Khổng Tử

Cũng để tìm hiểu thêm chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài: