Lưu trữ | Tháng Bảy, 2014

Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng

26 Th7

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Bà Giáo Sư Trần Kim Phụng

Cái Gốc Của Phước Thiện

22 Th7

Xin lưu ý: Đây là Bản cập nhật, được Đạo Hữu Đổ Văn Thắng đọc đối chiếu với bản gốc chép tay và hiệu đính lại một số sơ sót về nội dung và lỗi chính tả của bản được phổ biến trước đây.

Ebook dạng pdf: Cái Gốc Của Phước Thiện, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Cái Gốc Của Phước Thiện

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thánh Đế Quân

18 Th7

Nhân ngày Đại Lễ  Vía Đức  Quan Thánh Đế Quân vào ngày 24/6/Giáp Ngọ (20/7/2014 DL). chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thánh Đế Quân do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thánh Đế Quân, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Sơ Lược Tiểu Sử Đức Quan Thánh Đế Quân

Để tìm hiểu thêm về tiểu sử cùng công đức của Đức Quan Thánh Đế Quân, chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức

16 Th7

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức, do Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức

Dòng Thiền Phổ Độ: Thơ Thiền

9 Th7

Ebook dạng pdf: Dòng Thiền Phổ Độ: Thơ Thiền,  do Vân Đằng sưu tầm và biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Dòng Thiền Phổ Độ:  Thơ Thiền

Thuyết Đạo, Diễn Văn & Thi Văn của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức

3 Th7

Ebook dạng pdf: Thuyết Đạo, Diễn Văn & Thi Văn của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức,  eBook được làm theo bản tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thuyết Đạo, Diễn Văn & Thi Văn của Ngài Hiến Pháp Trương Hữu Đức