Lưu trữ | Tháng Tư, 2012

Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời

29 Th4

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời

Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

24 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986), Kết tập những bài Thánh Giáo do Đức Lý Thái Bạch Giáo Giáo Tông Đại Đạo giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1986,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn

21 Th4

Ebook dạng pdf: Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn, ebook dạng mẫu để điền và in (PDF Form) giúp  tính các ngày Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và mẫu Sớ Văn để đọc khi hành lễ.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đại Tường và Sớ Văn

***Chú Ý: Để có hiệu ứng tốt khi xử dụng Bản Tính Lịch Tuần Cửu, Tiểu Tường, Đài Tường nên dùng phần mềm Adobe Reader ấn bản 10 hay mới hơn.

Thánh Ngôn Tuyển Tập

17 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Yếu Lược, được làm theo Ấn Bản Khảo Cứu Vụ Ấn Hành 1974 do Hiền Tài Nguyễn Long Thành biên soạn, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Tuyển Tập

Thánh Ngôn Yếu Lược

9 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Yếu Lược, được làm theo Ấn Bản 1973 do Hiền Tài Nguyễn Long Thành biên soạn, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Thánh Ngôn Yếu Lược

Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy

5 Th4

Ebook dạng pdf: Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy, kết tập các mẫu Sớ Văn dạng PDF Form, được trình bày trên khổ giấy 215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5″ x 11.0″), là khổ giấy phổ thông hiện nay để giúp chư Đạo Hữu dễ dàng, tiện lợi điền vào và in các Sớ Văn ra giấy khi cần. Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy

Thánh Giáo Đức Quan-Âm Bồ-Tát (1965 – 1975)

1 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975), Sưu tập những bài Thánh Giáo do Đức Quan Âm Bồ Tát giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1975,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965 – 1975)

*** Bản cập nhật đổi mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Thánh Giáo Đức Quan Âm Bồ Tát (1965-1975)