Lưu trữ | Tháng Chín, 2013

Phương Tu Đại Đạo

27 Th9

Ebook dạng pdf: Phương Tu Đại Đạo, ebbok được làm theo ấn bản do Thánh Thất NSW tái ấn hành năm 2004 và phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Phương Tu Đại Đạo

CAO-ĐÀI Xuất Thế

25 Th9

Ebook dạng pdf: CAO-ĐÀI Xuất Thế,  ebook được làm theo tài liệu do Giám Đạo Trần Thanh Danh biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  CAO-ĐÀI Xuất Thế

Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

21 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Quí Tỵ (DL: 22/9/2013)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu về Đức Lý Giáo Tông cùng  mục đích, ý nghĩa về Ngày Đại Lễ, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch với hi vọng sẽ đem lại một số kiến thức căn bản tiền kiếp và Đạo Nghiệp của Đức Ngài.

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch, do Huỳnh Tâm biên khảo. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

Cũng để tìm hiểu thêm chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài:

Các Đấng Thiêng Liêng

21 Th9

Ebook dạng pdf: Các Đấng Thiêng Liêng, được làm theo Ấn Bản : 2011, tài liệu sưu tầm bởi TùngThiên – Từ Bạch Hạc biên soạn và phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Các Đấng Thiêng Liêng

Đức Lý Thái Bạch – Giáo Tông Đại Đạo

21 Th9

Ebook dạng pdf:  Đức Lý Thái Bạch – Giáo Tông Đại Đạo, tài-liệu do HT. Trần Văn Rạng sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản 1973 phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Đức Lý Thái Bạch – Giáo Tông Đại Đạo

Hội Yến Diêu Trì Cung

17 Th9

Hân hoan chào mừng ngày Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG  [ngày 15 tháng 8 năm Quí Tỵ (2013)]. Để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu về mục đích, ý nghĩa, nghi thức hành lễ…  về Ngày Đại Lễ, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook Hội Yến Diêu Trì Cung với hi vọng sẽ đem lại một số kiến thức căn bản về ngày Lễ trọng đại này.

Ebook dạng pdf: Hội Yến Diêu Trì Cung, ebook được làm theo Ấn Bản do Kim Hương biên soạn, và phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Hội Yến Diêu Trì Cung

Để tìm hiểu thêm chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài:

Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. I

12 Th9

Ebook dạng pdf: Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. I, do Dã Trung Tử sưu tập, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Lời Giáo Huấn của Đức Hộ Pháp – Q. I

Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh

9 Th9

Ebook dạng pdf: Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh, do Phối Sư Thượng Vinh Thanh biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản (1972) phổ biến trên website DaoCaoDai.info và CaoDai.net

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Hồi Ký của Phối Sư Thượng Vinh Thanh

Tầm Ngọc – Quyển III

6 Th9

Ebook dạng pdf: Tầm Ngọc – Quyển III, do Tử Quang [Tử Trước (Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại) và Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếp)] biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tầm Ngọc – Quyển III

Tầm Ngọc – Quyển II

5 Th9

Ebook dạng pdf: Tầm Ngọc – Quyển II, do Tử Quang, Tử Trước (Hữu Phan Quân Lê Văn Thoại) và Quang Minh (Sĩ Tải Bùi Văn Tiếpbiên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1986 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Tầm Ngọc – Quyển II