Lưu trữ | Tháng Chín, 2014

Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể]

30 Th9

Ebook dạng pdf: Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể], được làm theo Ấn Bản do Thừa Sử PHAN HỮU PHƯỚC biên soạn năm 1952, được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Chơn Lý Diệu Ngôn – Luật Tam Thể

99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài

25 Th9

Ebook dạng pdf:  99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đàii, do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên soạn; eBook được làm theo Bản 2014, phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  99 Câu Hỏi Đáp Về Giới Luật Trong Đạo Cao Đài

Phạm Môn Sử Lược

22 Th9

Ebook dạng pdf: Phạm Môn Sử Lược, do Nguyễn Đức Hòa (tự Khiết-Dân) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1980. Đây là ebook được làm từ bản đánh máy lại từ bản gốc chép tay của Ông Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa bút hiệu Khiết Dân biên soạn nên đầy đủ chính xác hơn so với bản ebook được phổ biến trước đây có một số  sơ sót, nhầm lẫn.

 

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Phạm Môn Sử Lược

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử

18 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức KHỔNG THÁNH [ngày 27 tháng 8 năm Giáp Ngọ (DL: 20/9/2014)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu về Đức Khổng Phu Tử chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử với hi vọng sẽ đem lại một số kiến thức căn bản về cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ngài.

Ebook dạng pdf: Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử, do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn. Ebook làm theo Ấn Bản được phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sơ Lược Tiểu Sử Đức Khổng Tử

***Để tìm hiểu thêm chúng tôi trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài sau đây

Lý Bạch – Lý Trích Tiên – Lý Giáo Tông

10 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Giáp Ngọ (DL: 11/9/2014)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu sơ lược tiểu sử Đức Lý Giáo Tông cùng  mục đích, ý nghĩa về Ngày Đại Lễ, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook  Lý  Bạch – Lý Trích Tiên – Lý Giáo Tông với hi vọng sẽ đem lại một số kiến thức căn bản về Đạo Nghiệp, về văn thơ thi phú tiêu biểu của Đức Ngài.

Ebook dạng pdf:  Lý  Bạch – Lý Trích Tiên – Lý Giáo Tông, do Tùng Thiên – Từ Bạch Hạc biên khảo. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Lý  Bạch – Lý Trích Tiên – Lý Giáo Tông

Cũng để tìm hiểu thêm chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài:

Thánh Ngôn Đức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

7 Th9

Hân hoan chào mừng ngày Đại Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ-CUNG  [ngày 15 tháng 8 năm Giáp Ngọ (DL: 8/9/2014)]. Để giúp chư Đạo Hữu ôn lại những lời Thánh Huấn của Đức Diêu Trì Mẫu, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook Thánh Ngôn Đức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU với hi vọng giúp chúng ta có dịp ôn lại những lời giải bảo ân cần thắm thiết của Đức MẸ Thiêng Liêng.

Ebook dạng pdf:  Thánh Ngôn Đức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, ebook được làm theo Ấn Bản  phổ biến trên website caodaitv.free.fr.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thánh Ngôn Đức DIÊU-TRÌ KIM-MẪU

Để tìm hiểu thêm về ngày Đại Lễ chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề  hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài:

Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn

5 Th9

Ebook dạng pdf: Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn, được làm theo Ấn Bản 1930, do Chơn Truyền Ấn Quán Tòa-Thánh Tây-Ninh phát hành năm Canh Ngũ.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn

Lưu Ý: Để biết thêm về Nghi Tiết Đại Đàn Tiểu Đàn.  xin vui lòng tham khảo thêm các tài liệu ebooks hiện có trong Tủ Sách Cao Đàì như sau: