Tag Archives: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên V2 (Bản 2)

14 Th11

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên v2, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng ngày và tháng. Mỗi ngày có ghi ngày Âm-Lịch cùng với ngày Dương-Lịch trong bản Bản Lịch Ngày và Bản Lịch Tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng phần mềm miễn phí Adobe Reader X

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

5 Th5

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng tháng, có ngày Âm-Lịch ghi bên dưới ngày Dương-Lịch mỗi ngày trong tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng Adobe Reader