Tag Archives: Tiếu Sử

Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt (CN: 8/11/2019)

8 Th11

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated) 8/11/2019, thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

22 Th4

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973 và ÐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE ấn hành lần thứ Nhứt tại Hoa Kỳ 2001.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

11 Th11

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973 với phần bổ túc về mặt hình thức và nội dung của Thánh Thất NSW – Australia.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

29 Th11

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973 và ÐIỆN THỜ PHẬT MẪU SAN JOSE ấn hành lần thứ Nhứt tại Hoa Kỳ 2001.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh

*** Lưu Ý: Bản ebook được cập nhật cùng trình bày lại mới hơn ở đường dẫn (Link) sau đây:  Tiểu Sử và Lời Thuyết Đạo của Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang

Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt

29 Th11

Ebook dạng pdf: Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, được làm theo ấn bản do Ban Đạo Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành Năm 1973 với phần bổ túc về mặt hình thức và nội dung của Thánh Thất NSW – Australia.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Tiểu Sử Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt