Tag Archives: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên V3

Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên V3 (Bản 3)

9 Th2

(Trong bản này có thêm phần chức năng có thể đổi trực tiếp giữa ngày Dương Lịch và Âm Lịch, thay đổi một số giao diện và cập nhật phần hướng dẫn cách sử dụng)

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên v3, ebook kết tập các câu Thánh Ngôn được trích từ quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I & II Lịch Vạn Niên dùng để xem trên máy vi tính hay in ra giấy, được trình bày theo từng ngày và tháng. Mỗi ngày có ghi ngày Âm-Lịch cùng với ngày Dương-Lịch trong bản Bản Lịch Ngày và Bản Lịch Tháng; thêm vào đó, các ngày Lễ, Vía, trai kỳ trong tháng cũng được ghi rõ và chú thích.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Ngôn Trích Yếu – Lịch Vạn Niên

Chú ý: Lịch Vạn Niên hiển thị tốt bởi dùng phần mềm miễn phí Adobe Reader X