Tag Archives: Thánh Giáo Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh

Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

24 Th4

Ebook dạng pdf: Thánh Giáo Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986), Kết tập những bài Thánh Giáo do Đức Lý Thái Bạch Giáo Giáo Tông Đại Đạo giáng cơ dạy Đạo năm 1965 – 1986,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Thánh Giáo – Giáo Tông Đại Đạo Thái-Bạch Kim-Tinh (1965 – 1986)

Advertisements