Tag Archives: Tân Luật

TÂN LUẬT

1 Th11

Ebook dạng pdf: TÂN LUẬT được làm theo ấn bản 1972 do Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Tân Luật

Luật Pháp CAO ĐÀI

5 Th10

Ebook dạng pdf: Luật Pháp Cao Đài, kết tập các bộ luật Đạo bào gồm:

  1. Tân Luật
  2. Pháp Chánh Truyền
  3. Bát Định Nghị Đạo
  4. Đạo Luật

Các bộ Luật Đạo trên đây đều do Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

Để tải ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn sau đây:  Luật Pháp CAO ĐÀI

TÂN LUẬT

18 Th11

Ebook dạng pdf: TÂN LUẬT được làm theo ấn bản 1972 do Hội-Thánh Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

Để tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây:  Tân Luật