Tag Archives: Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

Kỷ Niệm Ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn: 22/5/2015

21 Th5

Nhân ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn vào ngày 22/5/2015 DL. Để tìm hiểu về tiểu sử cùng công đức của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơnchúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau:

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

21 Th5

Nhân ngày Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn vào ngày 22/5/2014 DL. chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển ebook Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn do HT. Nguyễn Văn Hồng biên soạn trong bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn, phần trích đoạn từ bộ CAO ĐÀI TỰ ĐIỂN do HT.  Nguyễn Văn Hồng biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây:   Sơ Lược Tiểu Sử Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn

Để tìm hiểu thêm về tiểu sử cùng công đức của Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơnchúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau: