Tag Archives: Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Kỷ Hợi (DL: 16/9/2019)

15 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Kỷ Hợi (DL: 16/9/2019)], để giúp chư Đạo Hữu và Đạo Tâm tìm hiểu về Đức Ngài chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu mà chúng tôi đã sưu tầm được và chuyển ra ebooks sau đây:

 

Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Mậu Tuất (DL: 27/9/2018)

27 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Mậu Tuất (DL: 27/9/2018)], để giúp chư Đạo Hữu và Đạo Tâm tìm hiểu về Đức Ngài chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu mà chúng tôi đã sưu tầm được và chuyển ra ebooks sau đây:

 

Đại Lễ Vía Đức Lý-Giáo-Tông: Ngày 18/8/Đinh Dậu (DL: 7/10/2017)

6 Th10

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Đinh Dậu (DL: 7/10/2017)], để giúp chư Đạo Hữu và Đạo Tâm tìm hiểu về Đức Ngài chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu mà chúng tôi đã sưu tầm được và chuyển ra ebooks sau đây:

 

Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

28 Th9

Nhân ngày Đại Lễ Vía Đức LÝ GIÁO-TÔNG [ngày 18 tháng 8 năm Ất Mùi (DL: 30/9/2015)], để giúp chư Đạo Hữu tìm hiểu tóm tắc về thân thế và cuộc đời của Đức Ngài, chúng tôi trân trọng giới thiệu quyển ebook  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch được trích đoạn từ quyển Cao-Đài Tự Điển của HT. Nguyễn Văn Hồng.

Ebook dạng pdf:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch, do Tùng HT. Nguyễn Văn Hồng biên khảo. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Sơ Lược Tiểu Sử Đức Lý Thái Bạch

==> Cũng để giúp tìm hiểu thêm, chúng tôi cũng trân trọng giới thiệu các ebooks có cùng hay tương tự chủ đề hiện có trong Website: Kinh Sách Cao Đài: