Tag Archives: Phạm Môn Sử Lược

Phạm Môn Sử Lược

22 Th9

Ebook dạng pdf: Phạm Môn Sử Lược, do Nguyễn Đức Hòa (tự Khiết-Dân) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1980. Đây là ebook được làm từ bản đánh máy lại từ bản gốc chép tay của Ông Đạo Nhơn Nguyễn Đức Hòa bút hiệu Khiết Dân biên soạn nên đầy đủ chính xác hơn so với bản ebook được phổ biến trước đây có một số  sơ sót, nhầm lẫn.

 

Để xem hoặc tải (download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Phạm Môn Sử Lược

Phạm Môn Sử Lược

27 Th12

Ebook dạng pdf: Phạm Môn Sử Lược, do Nguyễn Đức Hòa (tự Khiết-Dân) biên soạn; eBook được làm theo Ấn Bản 1980 phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Phạm Môn Sử Lược

Xin Lưu ý: Xem bản được cập nhật mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Phạm Môn Sử Lược – (bản mới)