Tag Archives: Phạm Tấn Đãi

ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN

21 Th12

Ebooks dạng pdf: ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN, kết tập các quyển sách soạn bởi: Nguyễn Trung Hậu -tự Thuần Đức, Phạm Tấn Đãi, được chuyển ra ebooks dạng pdf từ những Ấn Bản do Thánh Thất New South Wales – Australia tái ấn hành, và phổ biến trên website daocaodai.info. Các ebooks trong kết tập tổng hợp với chủ để “ÐẠI ÐẠO CHƠN LÝ YẾU LUẬN” bao gồm các ebooks sau đây:

  1. Luân Hồi Quả Báo (1956)

Để xem hoặc tải các ebooks về, xin ấn (click) vào các đường dẫn tên các quyển sách được liệt kê phía trên.