Tag Archives: Phạm Công Tắc

Thiên Thai Kiến Diện – Chú Giải

3 Th4

Ebook dạng pdf: Thiên Thai Kiến Diệnđược làm theo tập thơ do Đức Hộ-Pháp hoàn thành năm Đinh Mão 1927, xuất bản năm 1964 tại Tây Ninh và phần chú giải cùng hiệu đính do Từ Chơn thực hiện.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn vào (Click) đường dẫn (Link) sau đây: Thiên Thai Kiến Diện

 

Phương Tu Đại Đạo

27 Th9

Ebook dạng pdf: Phương Tu Đại Đạo, ebbok được làm theo ấn bản do Thánh Thất NSW tái ấn hành năm 2004 và phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Phương Tu Đại Đạo

Phương Tu Đại Đạo

5 Th12

Ebook dạng pdf: Phương Tu Đại Đạo, Năm 2004, được làm theo ấn bản do Thánh Thất NSW tái ấn hành năm 204.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Phương Tu Đại Đạo

Thiên Thai Kiến Diện

4 Th12

Ebook dạng pdf: Thiên Thai Kiến Diện, Năm 1964, được làm theo ấn bản do Thánh Thất NSW tái ấn hành năm 2001.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn vào (Click) đường dẫn (Link) sau đây: Thiên Thai Kiến Diện

Chú Ý: Bản mới cập nhật (Updated) 14/4/2013