Tag Archives: Ngọc Hoàng Thượng Đế

Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985)

17 Th5

Ebook dạng pdf: Huấn Từ Đức Chí-Tôn (1965 – 1985), Kết tập những bài  Huấn Từ do Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ dạy Đạo vào những năm 1965 – 1985,  Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lý kết tập vào những quyển Thánh Giáo Sưu Tập từ năm 1965 đến 1986 và ấn tống.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Huấn Từ Đức Chí Tôn (1965 – 1985)