Tag Archives: Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (5.5 x 4.25 in)

Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ (5.5 x 4.25 in)

6 Th10

Ebook dạng pdf: Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ, các mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ được trình bày (layout) trên khổ giấy 1/4 Letter size (51/2 x 41/4 in), tuy nhiên khi in ra rồi gấp lại thì chỉ 1/8 Letter size nên có: chiều ngang là 2,75 in (6,985 cm) và chiều dọc là 4,25 in (10,795 cm). Các mẫu được làm theo tài liệu sưu tầm từ các bản photocopy bản gốc được phát hành. Các mẫu Sớ Cầu Đạo được trình bày với dạng pdf form nên có thể điền chữ và dán hình trực tiếp trên máy vi tính và in ra giấy.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Mẫu Sớ Cầu Đạo Thiệt Thọ

Advertisements