Tag Archives: Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp – QII

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp – Q.II (1948)

6 Th5

Ebook dạng pdf: Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Quyển Nhì (1948); Ebook được làm theo bản in Năm 1973 do Ban Đạo-Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi xử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp II

 

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ-Pháp – Q. I (1946-1947)

5 Th5

Ebook dạng pdf: Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp Quyển Nhứt (1946-1947), Ebook được làm theo ấn bản in Năm 1970 do Ban Đạo-Sử Tòa-Thánh Tây-Ninh ấn hành.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi xử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp QI