Tag Archives: Kinh

Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo

25 Th7

*** Lưu Ý: Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi xử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng.

Ebook dạng pdf: Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo được làm theo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành.

Để tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo

Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh]

12 Th10

Ebook dạng pdf: Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh], Kinh Văn được trích từ quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành, phần Âm Thanh do Đồng nhi từ các Thánh Thất đọc. Xin chọn một trong các đường dẫn ( links)  sau đây để tải ebook về:

Chú ý: Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ [Kinh Văn và Âm Thanh] có phần âm thanh lồng trong ebook nên số lượng hồ sơ (file size) tương đối hơi lớn (~ 12 MB) nên sẽ mất một ít thời gian để tải (download), xin vui lòng chờ một chút đển khi tải về hoàn tất.

Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh]

27 Th9

Ebook dạng pdf: Kinh Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh], Kinh Văn được trích từ quyển Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành, phần Âm Thanh do Đồng nhi từ các Thánh Thất đọc. Xin chọn một trong các đường dẫn ( links)  sau đây để tải ebook về:

 

Chú ý: Kinh Kinh Cúng Tứ Thời [Kinh Văn và Âm Thanh]  có phần âm thanh lồng trong ebook nên số lượng hồ sơ (file size) tương đối hơi lớn (~ 47 MB) nên sẽ mất một ít thời gian để tải (download), xin vui lòng chờ một chút đển khi tải về hoàn tất.

Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo

17 Th11

Ebook dạng pdf: Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo được làm theo ấn bản Năm 2000 do Hiền-Tài Nguyễn Văn Hồng biên soạn.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Giải Nghĩa Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo

Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo

16 Th11

Ebook dạng pdf: Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo được làm theo ấn bản 1975 do Tòa Thánh Tây Ninh ấn hành.

Để tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Kinh Thiên-Đạo và Thế-Đạo