Tag Archives: Khai Tâm

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển II (Song ngữ: Việt-Anh)

3 Th3

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển II (Song ngữ: Việt-Anh), phần Anh ngữ do Khai Tâm – Quách Minh Chương phiên dịch và chú thích; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

***Lưu ý: Phần Anh Ngữ của tài liệu này chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép phát hành. Thế nên bản dịch còn nhiều thiếu xót, kính mong quí đạo hữu xem qua & góp ý cùng Người Dịch: caodaikhaitam@yahoo.com

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển II (Song ngữ: Việt-Anh)

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I (Song ngữ: Việt-Anh)

11 Th2

Ebook dạng pdf: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I (Song ngữ: Việt-Anh), phần Anh ngữ do Khai Tâm – Quách Minh Chương phiên dịch và chú thích; eBook được làm theo tài liệu phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

***Lưu ý: Phần Anh Ngữ của tài liệu này chưa được Hội Thánh kiểm duyệt và cho phép phát hành. Thế nên bản dịch còn nhiều thiếu xót, kính mong quí đạo hữu xem qua & góp ý cùng Người Dịch: caodaikhaitam@yahoo.com

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Quyển I (Song ngữ: Việt-Anh)