Tag Archives: Hướng Dẫn Cách In Ebook

Hướng Dẫn Cách In & Đề Nghị Chỉnh Sửa Ebook

27 Th5

Thể theo yêu cầu của một số bạn đạo muốn biết cách in ebook ra giấy mà có thể đóng thành sách, chúng tôi cố gắng đúc kết tập tài liệu thực hành này để giúp giới thiệu phương cách in ebook mà chúng tôi đã thực hành. Phương pháp thực hiện tương đối dễ dàng, đơn giản nhưng có hiệu quả.

Chúng tôi sẽ cố gắng luôn cải tiến: theo sự phát triển kỷ thuật mà chúng tôi tiếp nhận được, và theo sự đóng góp ý kiến, đề nghị cải thiện của đọc giả, vì vậy quyển tài liệu này sẽ thường xuyên được cập nhật (updated). Khi được cập nhật chúng tôi sẽ ghi ngày cập nhật phía dưới đây để đọc giả đã download bản cũ biết để download bản mới hơn.

Bản cập nhật (updated): 17/6/2013Thêm Bảng tự động tính các trang sách cho các tay sách

Ebook dạng pdf: Hướng Dẫn Cách In Ebook, Ebook giới thiệu phương cách in các ebooks hiện có trong website: Kinh Sách CAO-ĐÀI.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây Hướng Dẫn Cách In & Đề Nghị Chỉnh Sửa Ebook