Tag Archives: Hiệp-Thiên-Đài

Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI – Q2

1 Th11

Trong ý hướng nhằm giúp chư quý đồng Đạo có được tài liệu để hiểu rõ về những hoạt động dũng cảm sáng suốt bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền Đạo CAO-ĐÀI của chư Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI trong thời gian qua kể từ Ngài Cải-Trạng Nguyễn Minh Nhựt đảm nhiệm Quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI do các Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI đồng đề cử, chúng tôi đã sưu tầm và kết tập được một số Đạo sự văn bao gồm: Thông Báo, Tâm Thư, Chúc Xuân,Thông Bạch, … của quý chư Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI làm thành ebook sau đây để cống hiến đến chư quý đồng Đạo tường lãm. Chúng tôi cũng cầu mong chư quý Đồng Đạo nào có được văn thư của Quý Chư Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài mà chúng tôi chưa có hoặc có được bản photo-copy văn thư rõ ràng hơn bản của chúng tôi hiện có, xin vui lòng chia xẻ ngõ hầu giúp chúng tôi có thể cập nhật Bản Sưu tập được thêm phần trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Xin thành thật tri ơn.

Ebook dạng pdf: Sưu Tập: Đạo Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI bao gồm: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI. EBook được làm theo tài liệu được phổ biến từ nhiều websites khác nhau. Trong bản cập nhật quyển 2 này chúng tôi đã bổ túc thêm các văn bản:

  1. Bức Tâm Thư của Truyền Trạng HTĐ Trần Anh Dũng gởi Đồng Đạo trong và ngoài nước và Đồng Đạo hữu thệ nơi Trí-Huệ-Cung.
  2. Thông báo của Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài V/v Hội-Thánh Phái Cao Đài Tây-Ninh đã chính thức cướp Đạo quyền của Đức CAO-ĐÀI NGỌC ĐẾ
  3. Văn Thư Phúc đáp của Truyền Trạng HTĐ Trần Anh Dũng về: 1. Đơn Xin Minh Xét Pháp Lý và Trách Nhiệm. 2. Tờ Trình

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Lưu Ý: Để xem các Văn Thư khác của chư Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài hiện được lưu trử trong trang Kinh Sách Cao-Đài xin vui lòng theo các đường dẫn (link) sau dây:

Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI (Bản Cập Nhật: 22/9/16)

22 Th9

Trong ý hướng nhằm giúp chư quý đồng Đạo có được tài liệu để hiểu rõ về những hoạt động dũng cảm sáng suốt bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền Đạo CAO-ĐÀI của chư Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI trong thời gian qua kể từ Ngài Cải-Trạng Nguyễn Minh Nhựt đảm nhiệm Quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI do các Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI đồng đề cử, chúng tôi đã sưu tầm và kết tập được một số Đạo sự văn bao gồm: Thông Báo, Tâm Thư, Chúc Xuân,Thông Bạch, … của quý chư Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI làm thành ebook sau đây để cống hiến đến chư quý đồng Đạo tường lãm.

Ebook dạng pdf: Sưu Tập: Đạo Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI bao gồm: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI, ; eBook được làm theo tài liệu được phổ biến từ nhiều websites khác nhau. Trong bản cập nhật này chúng tôi đã bổ túc thêm các bản:

  1. Thông Báo V/v Hội-Thánh phái Cao-Đài TN không cho Chức-Sắc HTĐ hành Lễ Hội Yến DTC 15-08-Bính Thân 2016 tại Báo Ân Từ Tòa-Thánh Tây-Ninh.
  2. Tờ Tường Trình của Chức-Sắc HTĐ V/v Ban Trật Tự Nội Ô Tòa-Thánh, không cho Chức-Sắc HTĐ vào Đền Thánh dự cúng Tiểu Đàn 15/8/Bính Thân (DL:15/9/2016)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI (Bản Cập Nhật: 8/9/16)

8 Th9

Trong ý hướng nhằm giúp chư quý đồng Đạo có được tài liệu để hiểu rõ về những hoạt động dũng cảm sáng suốt bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền Đạo CAO-ĐÀI của chư Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI trong thời gian qua kể từ Ngài Cải-Trạng Nguyễn Minh Nhựt đảm nhiệm Quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI do các Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI đồng đề cử, chúng tôi đã sưu tầm và kết tập được một số Đạo sự văn bao gồm: Thông Báo, Tâm Thư, Chúc Xuân,Thông Bạch, … của quý chư Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI làm thành ebook sau đây để cống hiến đến chư quý đồng Đạo tường lãm.

Ebook dạng pdf: Sưu Tập: Đạo Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI bao gồm: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI, ; eBook được làm theo tài liệu được phổ biến từ nhiều websites khác nhau. Trong bản cập nhật này chúng tôi đã bổ túc thêm bản: THÔNG BẠCH V/v Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung 15-08 Bính Thân 2016

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI

Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI

18 Th3

Trong ý hướng nhằm giúp chư quý đồng Đạo có được tài liệu để hiểu rõ về những hoạt động dũng cảm sáng suốt bảo thủ Luật-Pháp Chơn-Truyền Đạo CAO-ĐÀI của chư Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI trong thời gian qua kể từ Ngài Cải-Trạng Nguyễn Minh Nhựt đảm nhiệm Quyền Chưởng-Quản HIỆP-THIÊN-ĐÀI do các Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI đồng đề cử, chúng tôi đã sưu tầm và kết tập được một số Đạo sự văn bao gồm: Thông Báo, Tâm Thư, Chúc Xuân, … của quý chư Chức-Sắc HIỆP-THIÊN-ĐÀI làm thành ebook sau đây để cống hiến đến chư quý đồng Đạo tường lãm.

Ebook dạng pdf: Sưu Tập: Đạo Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI bao gồm: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI, ; eBook được làm theo tài liệu được phổ biến từ nhiều websites khác nhau.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Sưu Tập Đạo-Sự Văn Thư của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI