Tag Archives: Hiền Tài Quách Văn Hòa

Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời (CN: 4/14/2020)

14 Th4

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời

Chú Giải Sớ Văn

31 Th7

Ebook dạng pdf: Chú Giải Sớ Văn, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Chú Giải Sớ Văn

Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ

15 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Di Lặc Chơn Kinh & Kinh Cứu Khổ

Chú Giải Kinh Thế Đạo

12 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Thế Đạo, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Kinh Thế Đạo

Chú Giải Kinh Tận Độ

9 Th5

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Tận Độ, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (link) sau đây:  Chú Giải Kinh Tận Độ

Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời

29 Th4

Ebook dạng pdf: Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Chú Giải Kinh Cúng Tứ Thời

***Lưu Ý: Xin xem bản cập nhật mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Kinh Cúng Tư Thời

Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy

5 Th4

Ebook dạng pdf: Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy, kết tập các mẫu Sớ Văn dạng PDF Form, được trình bày trên khổ giấy 215.9mm x 279.4mm (Letter size 8.5″ x 11.0″), là khổ giấy phổ thông hiện nay để giúp chư Đạo Hữu dễ dàng, tiện lợi điền vào và in các Sớ Văn ra giấy khi cần. Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Sớ Văn – Mẫu Để Điền và In Ra Giấy

Chú Giải Sớ Văn

21 Th3

Ebook dạng pdf: Chú Giải Sớ Văn, tài-liệu do HT. Quách Văn Hòa sưu tầm và biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây:  Chú Giải Sớ Văn

*** Xem hoặc tải về bản được cập nhật mới hơn ở đường dẫn (link) sau đây: Chú Giải Sớ Văn (Bản mới)