Tag Archives: Gia Tô Giáo Chủ

Gia Tô Giáo Chủ

23 Th12

Nhân ngày Đại Lễ Kỷ-niệm Giáng Sinh của Đức Chúa Jesus vào ngày 25/12/2013) chúng tôi trân trọng giới thiệu Quyển Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus) do Huỳnh Tâm biên soạn.

Ebook dạng pdf: Gia Tô Giáo Chủ (Đức Chúa Jesus), do Huynh Tâm biên soạn, eBook được làm theo Ấn Bản phổ biến trên website DaoCaoDai.info.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Gia Tô Giáo Chủ

Để tìm hiểu thêm về cuộc đời và Đạo nghiệp của Đức Gia Tô Giáo Chủ chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau: