Tag Archives: Đạo Tâm Thư

Đạo Tâm Thư

30 Th4

Đây là Bản cập nhật bổ túc thêm vào nội dung:

  1. TÂM THƯ của CHỨC-SẮC, CHỨC VIỆC và ĐẠO HỮU CAO-ĐÀI TÒA-THÁNH TÂY-NINH (871 vị) hưởng ứng tinh thần THÔNG BÁO của CHỨC SẮC HIỆP-THIÊN-ĐÀI
  2. THÔNG BẠCH của CHỨC VIỆC và ĐẠO-HỮU (hơn 1500 Tín Hữu) Châu Đạo Bình Định, Tộc Đạo Tuy Phước đồng lòng ủng hộ Chức-Sắc Thiên Phong Hiệp-Thiên-Đài bảo thủ Luật Pháp Chơn Truyền.

Ebook dạng pdf: Đạo Tâm Thư, được làm theo tài liệu sưu tầm từ các bức tâm thư của Chư Chức Sắc, Chức Việc cùng các chư Đạo Hữu biên soạn và phổ biến trên nhiều websites khác nhau. Chúng tôi thành kỉnh tri ơn chư Đạo-Hữu Đạo Tâm đã cho phổ biến những tài liệu mà chúng tôi đã dùng làm thành ebook.

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây:  Đạo Tâm Thư

Lưu ý: Để tìm hiểu thêm về những hoạt động bảo tồn Luật Pháp Chơn Truyền của Chư Chức-Sắc Thiên-Phong Hiệp-Thiên-Đài xin xem tập tài liệu: Sưu Tập Đạo Sư Văn Thư: Thông-Báo, Công-Văn, Tâm-Thư, Thư Xuân… của Chức-Sắc Thiên-Phong HIỆP-THIÊN-ĐÀI