Tag Archives: Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

31 Th5

Ebook dạng pdf: Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản Ất Mão – 1974 phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn có thể xem được rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đâyChân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

 

Advertisements

Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc

12 Th3

Ebook dạng pdf: Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc do HT. Trần Văn Rạng  biên soạn. Ebook được làm theo Ấn Bản Ất Mão – 1974 phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn (click) vào đường dẫn sau đây: Chân Dung Hộ-Pháp Phạm Công Tắc