Tag Archives: Chơn Lý Diệu Ngôn

Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể]

30 Th9

Ebook dạng pdf: Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể], được làm theo Ấn Bản do Thừa Sử PHAN HỮU PHƯỚC biên soạn năm 1952, được phổ biến trên website daocaodai.info.

(Đây là Bản được cập nhật (Updated), thay đổi hình thức trình bày giúp dễ dàng, tiện lợi sử dụng hơn khi đọc trên máy vi tính hoặc in ra giấy, và cũng thích hợp đọc trên các công cụ: tablets hay iPad, hoặc các ebook readers khác… có kích thước khoảng 7 in trở lên, khi đọc, không phải dùng chức năng phóng đại (zoom in) mà nét chữ vẫn rõ ràng)

Để xem hoặc tải (Download) ebook về, xin ấn (Click) vào đường dẫn (Link) sau đây: Chơn Lý Diệu Ngôn – Luật Tam Thể

Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể]

10 Th12

Ebook dạng pdf: Chơn Lý Diệu Ngôn [Luật Tam Thể], được làm theo Ấn Bản do Thừa Sử PHAN HỮU PHƯỚC biên soạn năm 1952, được phổ biến trên website daocaodai.info.

Để xem hoặc tải ebook về, xin ấn vào đường dẫn sau đây: Chơn Lý Diệu Ngôn – Luật Tam Thể