Lưu trữ | Tháng Năm, 2016

Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Bính Thân (DL: 2/5/2016)

2 Th5

Nhân ngày Lễ Kỷ Niệm Đức Cao Thượng Sanh: 26/3/Bính Thân (DL: 2/5/2016) để tìm hiểu về lịch sử và công nghiệp của Đức Thượng-Sanh Cao Hoài Sang chúng tôi trân trọng giới thiệu các tài liệu liên hệ mà chúng tôi đã sưu tầm và chuyển ra ebook hiện có trong website Kinh Sách CAO-ĐÀI như sau: